Onze aanbiedingen

Mensen met specifieke behoeften

Het personeel van het Parc des Topiaires, dat sinds 2009 door de eenheid Tourisme & Handicap van de FTLB is gesensibiliseerd, is doorgegaan met de opleiding en de aanpassing van het park om het voor iedereen toegankelijk te maken.

Hun inspanningen werden in 2017 beloond toen het park het Access-i certificaat kreeg. De missie van Access-i is het bevorderen van informatie over de toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met speciale behoeften. U kunt hun website bezoeken.

Het personeel wil het daar niet bij laten. Onlangs besloot het park een ander soort publiek te verwelkomen: autisten. Na een bijdrage aan het proefproject "Autismevriendelijk" in het Fourneau Saint Michel, heeft de dienst Alter & Go van de provincie Luxemburg zijn aandacht gericht op het "Parc des Topiaires".

Sinds begin 2019 is het personeel bezig met het aangepaste boekje, waarin drukke tijden, uit te voeren activiteiten, stille zones, toiletten, etc. naar voren komen. Alter & Go heeft ook het receptiepersoneel bewust gemaakt van de behoeften van mensen met autisme.

Het belangrijkste aspect is de bewegwijzering. Elke fase en/of elk element van de rondleiding moet zichtbaar zijn, uitgelegd en gedetailleerd aan de hand van foto's en specifieke pictogrammen. Dit maakt het voor bezoekers met autisme en hun verzorgers gemakkelijker om te begrijpen welke zintuiglijke activiteiten mogelijk zijn, wat de veiligheidsinstructies zijn en welke plaatsen in de buurt zijn om te rusten of stoom af te blazen.

Toegankelijkheid voor iedereen : een belangrijke zorg voor het "Parc des Topiaires".

Klik hier voor een technische fiche over de toegankelijkheid van het "Parc des Topiaires".

ASBL Access-i

De missie van Access-i is het bevorderen van informatie over de toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met speciale behoeften.

Fermeture exceptionnelle du parc des topiaires
le 20 juin 2023